Oferta edukacyjna

Filmy promocyjne znajdziesz na naszym kanale na youtube: ZSR Prudnik

Technikum:
1. technik ekonomista
3. technik hotelarstwa
5. technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
6. technik rolnik
7. technik weterynarii
8. technik żywienia i usług gastronomicznych
Liceum:
1. klasa mundurowa wojskowa
2. klasa resocjalizacja z bezpieczeństwem wewnętrznym
3. oddział przygotowania wojskowego

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

ABE.35 prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej – 2 semestry

R.04 Prowadzenie produkcji rolniczej – rolnik – 3 semestry

HGT.02  przygotowywanie i wydawanie dań – kucharz – 3 semestry