Oferta edukacyjna

Filmy promocyjne znajdziesz na naszym kanale na youtube: ZSR Prudnik

TECHNIKUM NR 2

technik architektury krajobrazu z elementami fotografii – 4 lata/5 lat

technik ekonomista – 4 lata/5 lat

technik hodowca koni pod patronatem Stadniny Koni w Prudniku – 4 lata/5 lat

technik hotelarstwa – 4 lata/5 lat

technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki pod patronatem John Deere – 4 lata/5 lat

technik rolnik pod patronatem Stadniny Koni w Prudniku – 4 lata/5 lat

technik weterynarii pod patronatem Stadniny Koni w Prudniku  – 4 lata/5 lat

technik żywienia i usług gastronomicznych – 4 lata/5 lat

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Klasa mundurowa – wojskowa – 3 lata/4 lata

Klasa resocjalizacji z bezpieczeństwem wewnętrznym – 3 lata/4 lata

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

ABE.35 prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej – 2 semestry

R.04 Prowadzenie produkcji rolniczej – rolnik – 3 semestry

HGT.02  przygotowywanie i wydawanie dań – kucharz – 3 semestry