Oferta edukacyjna

Filmy promocyjne znajdziesz na naszym kanale na youtube: ZSR Prudnik

Technikum:
1. technik ekonomista
2. technik rachunkowości – NOWOŚĆ
3. technik hotelarstwa, NOWOWŚĆ! specjalność kosmetologia oraz organizacja usług WELLNESS & SPA.
4. technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
5. technik rolnik z elementami pszczelarstwa – NOWOŚĆ
6. technik weterynarii
7. technik żywienia i usług gastronomicznych
Liceum:
1. klasa mundurowa wojskowa
2. klasa resocjalizacja z bezpieczeństwem wewnętrznym
3. oddział przygotowania wojskowego
4. NOWOŚĆ! KLASA SPORTOWA!

 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

ABE.35 prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej – 2 semestry

R.04 Prowadzenie produkcji rolniczej – rolnik – 3 semestry

HGT.02  przygotowywanie i wydawanie dań – kucharz – 3 semestry